Bảng giá chung

STTKhoa phòngSố lượngĐơn vị : VNĐ
1
Khám đông y
Lần

50,000
2
Khám mắt
Lần

50,000

3
Khám ống hậu môn
Lần
60,000
4
Khám ngoại
Lần
60,000
5
Khám nhi
Lần

50,000

6
Khám nội chung
Lần

50,000

7
Khám phụ khoa
Lần

60,000

8
Khám RMH
Lần

50,000
9
Khám thai
Lần

60,000
10
Khám vú
Lần

50,000

11
Khám TMH
Lần

50,000
12
Khám cấp cứu
Lần

100,000
13
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)
Lần

200,000

14
Bác sĩ BVTW khám và tư vấn tại giường
Lần

150,000

15
Khám yêu cầu Giáo sư/phó Giáo sư TW và Hà Nội
Lần

150,000

16
Khám yêu cầu các Tiến sỹ, Thạc sỹ, BSCKII của TW và Hà Nội
Lần

120,000

17
Khám yêu cầu BsCK cấp I, BSCK của TW và Hà Nội
Lần

100,000

KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
1
Ngày điều trị Hồi sức cấp cứu (ICU)
Ngày

650,000

2
Ngày giường cấp cứu, lưu bệnh nhân
Ngày

450,000
Ngày giường bệnh Nội khoa
1
Ngày giường phòng 3 bệnh nhân
Ngày

350,000

2
Ngày giường phòng 2 bệnh nhân
Ngày

450,000

3
Ngày giường phòng 1 bệnh nhân
Ngày

600,000

4
Ngày giường phòng VIP
Ngày

1,900,000

5
Ngày giường phòng cấp cứu nội khoa
Ngày

450,000

Ngày giường bệnh Ngoại khoa
1
Ngày giường phòng 3 bệnh nhân
Ngày

350,000

2
Ngày giường phòng 2 bệnh nhân
Ngày

450,000

3
Ngày giường phòng 1 bệnh nhân
Ngày

600,000

4
Ngày giường phòng VIP
Ngày

2,000,000

5
Ngày giường cấp cứu ngoại khoa
Ngày

450,000

6
Ngày giường lưu bệnh nhân ngoại trú
Ngày

100,000