Bảng giá chung

STTKhoa phòngSố lượngĐơn vị : VNĐ
1
Khám đông y
Lần

60,000
2
Khám mắt
Lần

60,000

3
Khám da liễu
Lần
60,000
4
Khám ngoại
Lần
60,000
5
Khám nhi
Lần

120,000

6
Khám nội chung
Lần

60,000

7
Khám phụ khoa
Lần

60,000

8
Khám RMH
Lần

60,000
9
Khám thai
Lần

60,000
10
Khám vú
Lần

60,000

11
Khám TMH
Lần

60,000
12
Hội chẩn ca bệnh khó ngành Ngoại
Lần

200,000
13
Khám Hội Chẩn BS Hà Nội
Lần

200,000

14
Bác sĩ BVTW khám và tư vấn tại giường
Lần

200,000

15
Khám yêu cầu BSCKII, Tiến sỹ Việt Đức
Lần

200,000

16
Khám yêu cầu các Chuyên gia đầu ngành Việt Đức
Lần

300,000

17
Khám yêu cầu Giáo sư/Phó Giáo Sư Bệnh Viện TMH TW
Lần

300,000

KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
1
Ngày điều trị Hồi sức cấp cứu (ICU)
Ngày

650,000

2
Ngày giường cấp cứu, lưu bệnh nhân
Ngày

450,000
Ngày giường bệnh Nội khoa
1
Ngày giường phòng 3 bệnh nhân
Ngày

350,000

2
Ngày giường phòng 2 bệnh nhân
Ngày

450,000

3
Ngày giường phòng 1 bệnh nhân
Ngày

600,000

4
Ngày giường phòng VIP
Ngày

1,900,000

5
Ngày giường phòng cấp cứu nội khoa
Ngày

450,000

Ngày giường bệnh Ngoại khoa
1
Ngày giường phòng 3 bệnh nhân
Ngày

350,000

2
Ngày giường phòng 2 bệnh nhân
Ngày

450,000

3
Ngày giường phòng 1 bệnh nhân
Ngày

600,000

4
Ngày giường phòng VIP
Ngày

2,000,000

5
Ngày giường cấp cứu ngoại khoa
Ngày

450,000

6
Ngày giường lưu bệnh nhân ngoại trú
Ngày

100,000